Power Supply Slim 12V 15A
Quantity
Daftar Login

POWER SUPPLY SLIM 12VOLT 15AMPERE
SPESIFIKASI :
PANJANG : 23,5CM
LEBAR : 5,3CM
TINGGI : 2CM
AC INPUT : 200 – 240VAC
DC OUTPUT : 12V 15A